Specifications

10146015 Beiblatt Ventura FIO Extender Luedtke

Business section
LED EtherCAT: Zustand LED, Blinkcode Bedeutung Init Rot Dauerlicht Initialisierungszustand, kein Datenaustausch Pre-Op Rot/Gr