Specifications

10104192 Beiblatt Ventura FIO DI32 luedtke

Business section
LED EtherCAT Run: Zustand LED, Blinkcode Bedeutung Init Aus Initialisierungszustand, kein Datenaustausch Pre-Op Aus/Grün