Specifications

10100848 Beiblatt Ventura FIO DI16DO16 luedtke

Business section
LED EtherCAT Run: Zustand LED, Blinkcode Bedeutung Init Aus Initialisierungszustand, kein Datenaustausch Pre-Op Aus/Grün