Specifications

Business section
DADeEuropæiskeFællesskabersTidende31.5.2001L145/43 EUROPA-PARLAMENTETSOGRÅDETSFORORDNING(EF)Nr.1049/2001 af30.