Specifications

Aqua-Flex, lijm- en afdichtmiddel, transparant \NL\ Wolfgang

Business section
Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Printdatum11.02.2011 Herziening10.02.2011 (NL) Versi