Specifications

Aqua-Flex, Lim och tätningsmedel, olika färger \S\ Wolfgang

Business section
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Utskriftsdatum11.02.2011 R